Knihovna

Knihovník- Prutká Dana

Kontakt- obectasovice@seznam.cz

Výpůjční doba- Pá: 17.00–18.00

http://clavius.mzk.cz/…ice/baze.htm

Kaple Sv.Trojice

Uprostřed obce stojí kaple zasvěcená Sv.Trojici, postavená v roce 1858, ve které se konají katolické bohoslužby při příležitosti pouti.

Na kapli byla v roce 1981 provedena oprava, kdy střešní krytina z břidlice byla nahrazena plechovou krytinou. Opravena byla i vnější fasáda břízolitovou omítkou.
V těsné blízkosti kaple rostly vysoké kaštany, které stínily kapli a svými kořeny poškozovaly základy budovy. V roce 2008 rozhodlo zastupitelstvo obce o provedení rozsáhlé opravy stavby. Prvním předpokladem bylo převedení kaple do majetku obce. Kaple byla při převodu oceněna částkou 71 690,– Kč.

S vlastní opravou kaple se začalo 4.srpna 2008, a to opravou střešní krytiny, kterou provedla firma František Žíla z Olešnice. Nová střešní krytina je z měděného plechu a oprava byla dokončena 6.listopadu 2008 osazením pozlaceného kříže. Tuto první část oprav ve výši celkem 332 000,– Kč financovala obec, a to především z dotace Jihomoravského kraje, která činila 170 000,– Kč. Součástí oprav byla rovněž instalace elektrického zvonění. Zvon zvoní v 7 hodin ráno, ve 12 hodin a večer v 19 hodin.

Pro pokračování oprav bylo nutné zajistit finanční prostředky. Významnou měrou tomu napomohla vyhlášená sbírka v roce 2009, do které přispěli občané z obce bez rozdílu vyznání a příznivci Tasovic. Celkový výnos sbírky činil 186 500,– Kč. Tento vysoký výnos spolu s dotací Jihomoravského kraje ve výši 80 000,– Kč umožnil v roce 2009 provést vykácení dvou vzrostlých kaštanů, výměnu dlažby v kapli, opravu vnitřních omítek, provedení nové venkovní fasády, provedení elektroinstalace a výměnu vstupních dveří. Oprava kaple byla ukončena 24.září 2009 a náklady v roce 2009 činily 264 858,– Kč.

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

www.portal.gov.cz
Portál veřejné správy
www.mesta.obce.cz
Města a obce online
www.czechpoint.cz
Czech POINT