CO JE MAS?

„Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.“ (Národní síť MAS)

Nyní na území České republiky působí asi 180 MAS.

Metoda LEADER funguje na principu zdola-nahoru, což znamená, že veškeré náměty pro rozvoj regionu by měly přicházet právě od místních aktérů zdola, neboť právě oni vědí nejvíce o potřebách lokality, ve které žijí.

Na každé programové období zpracovávají MAS tzv. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Činnosti MAS nesmí být v rozporu se schválenou strategií.

V programovém období 2014–2020 MAS Boskovicko PLUS realizuje SCLLD „Boskovicko žije“. Naše SCLLD byla schválena mezi prvními MAS – v lednu 2017. Jejím cílem je zkvalitnit prostředí obcí a dostupnost, šíři a kvalitu služeb pro obyvatele, zvýšit konkurenceschopnost a podpořit tvorbu pracovních míst.

MAS Boskovicko PLUS.jpg

Více informací naleznete ZDE.

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

www.portal.gov.cz
Portál veřejné správy
www.mesta.obce.cz
Města a obce online
www.czechpoint.cz
Czech POINT