Aktuálně:

Obec Tasovice

Obec Tasovice leží 6,5 km západně od Kunštátu na Moravě – v okrese Blansko, v nadmořské výšce 635 m. Katastrální rozloha Tasovic je 327 ha a v současné době zde žije 73 obyvatel. Největší část katastrálního území obce zaujímá zemědělská půda, významný podíl má orná půda, louky a lesy. Místní komunikace je dlouhá 3km. Obec byla založena podle tradice asi ve 14.století.

První písemná zpráva je z roku 1406. Ve třetí polovině 17.století měla obec 10 osídlených domů. Koncem 18.století tu bylo 27 domů, 190 obyvatel, 150 polí a 120 luk. Roku 1900 měla obec 50 domů, v nichž žilo 322 obyvatel, z toho bylo 195 katolíků a 127 evangelíků. Všichni byli Češi. V současné době mají Tasovice 46 čísel popisných. Trvale je obydleno 26 domů, 2 budovy jsou na prodej. 16 domů slouží k ubikačním účelům. Jedna budova je obecní úřad a 2 patří zemědělské společnosti. Tasovice náležely pánům z Lomnice, v polovině 16.století přešly do majetku pánům z Pernštýna, ale již v polovině 16. století se dostaly ke kunštátskému panství.

Dominantou obce je malá kaplička zasvěcená Sv. Trojici. Na památku padlých vojáků za 1.světové války v letech 1914–1918 a padlým obětem 2.světové války z roku 1945 byl uprostřed návsi vybudován pomník. Před domem č. 13 je pomník na památku občanů, kteří byli ke konci války umučeni v koncentračním táboře v Mathausenu. V roce 1913 tu byla postavena jednotřídní škola, v sedmdesátých letech však byla uzavřena a školáci dnes dojíždějí do Černovic a do Lysic. V Lysicích je rovněž pro tasovské občany matrika a stavební úřad. V obci Tasovice byl již v roce 1900 založen Sbor dobrovolný hasičů.

V sedmdesátých letech minulého století byl také vybudován zdejší kulturní dům. Obyvatelům Tasovic dále slouží veřejná knihovna, sportovcům též hřiště. Byl zde vybudován vodovod, plynofikace a kanalizace bez čistírny odpadních vod. Obcí vede cyklostezka, jsou tu dobré podmínky pro běžecké lyžování. Na východ od Tasovic asi 1 km je chatařská oblast.

Větší jihozápadní část tasovického katastru, omezená silnicemi, na Rozseč a na Hluboké je začleněna do přírodního parku Svratecká hornatina. Menší severovýchodní část je součástí přírodního parku Halasovo Kunštátsko.

Do katastru Tasovic zasahuje jedno zvláště chráněné území, přírodní rezervace Ploník, který se rozkládá na celkové ploše 25,97 ha v údolí pramenního úseku Chlébského potoka v okrajové části horního komplexu jižně od Tasovic, na pomezí k. ú. Tasovic a Černovic. Předmětem ochrany jsou krajinářsky a botanicky cenné lokality mokřadů a vyzrálých vrchovišť s výskytem chráněných druhů a živočichů. Každým rokem v březnu asi ve výměře 1 ha tam rozkvétají bledule.

DŮLEŽITÉ ODKAZY:

www.portal.gov.cz
Portál veřejné správy
www.mesta.obce.cz
Města a obce online
www.czechpoint.cz
Czech POINT